Mapiau

 

Mapiau Sir Ddinbych

Os ydych yn newydd i'r safle hwn, dyma rai awgrymiadau i chi ddechrau:

  • Bwydwch i mewn a dewiswch gyfeiriad yn y bar uchod.

  • Bydd y tab Fy eiddo yn rhoi gwybodaeth sy'n berthnasol i'r cyfeiriad a ddewiswyd gennych.

  • Mae'r Mapiau yn caniatáu i chi weld cyfleusterau lleol ar fap ar ffurf haenau y gellir ei droi ymlaen neu i ffwrdd. Cliciwch ar unrhyw symbol map i weld gwybodaeth ychwanegol.

Mae Mapiau yn © Hawlfraint y Goron. Ni ellir atgynhyrchu'r mapiau hyn. Darllenwch ein telerau ac amodau ar gyfer rhagor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Powered by iShare